Move to the text
NEWLONG SEIMITSU KOGYO CO.,LTD.
〒141-0022
3-21-5, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
TEL. 03-3473-1155
FAX. 03-3473-5055
Back to TOP